Suite 315, Building 343 Little Collins Street Melbourne, Vic 3000

Mon - Fri: 9AM - 5PM

Tư vấn luật.

Dự án đầu tiên của IEMC. Năm 2019 IEMC đã chính thức trở thành đại diện của văn phòng Luật sư Wickham tại Melbourne. Wickham là văn phòng luật sư có tiếng tại Úc. Nơi đây tập hợp rất nhiều luật sư làm việc trong các lĩnh vựa khác nhau.

DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT


1. LUẬT HÌNH SỰ

2. DÂN SỰ

3. HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

4. THƯƠNG MẠI

CHI PHÍ


  • Chi phí visa áp dụng theo từng hồ sơ

BẠN CÒN CHỜ GÌ NỮA

Hãy tham gia ngay đội ngũ "THƯỢNG ĐẾ" của IEMC